Selecteer een pagina

SONGWRITERSCHOOL

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 

Inschrijving

Iedereen van 14 jaar en ouder kan zich inschrijven voor cursussen en andere bijeenkomsten van Songwriterschool. Bij Songwriterschool gelden prijzen voor verschillende leeftijdscategorieën: jeugd tot 21 jaar en volwassenen. Inschrijven voor cursussen doe je via de online ticketservice die op de website staat. Voor een cursus die al is gestart kun je je niet meer inschrijven.

Taal

De cursussen en clinics van Songwriterschool worden meestal aangeboden in het Nederlands (NL); voor internationale deelnemers, en bij buitenlandse gastdocenten is Engels de voertaal. Houd er rekening mee dat de docent mogelijk les geeft in beide talen, zodat iedereen alles kan volgen.

Annulering en restitutie

  • Als er voor een bepaalde cursus/workshop onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Songwriterschool de cursus annuleren. Gaat de cursus niet door, dan krijg je tijdig bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.
  • Songwriterschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster.
  • Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, krijg je het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
  • Annulering door een cursist kan alleen via e-mail (info@songwriterschool.nl). Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvang je het volledige bedrag terug minus €20 administratiekosten. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is Songwriterschool gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen. Je krijgt dan geen deelnemersgeld teruggestort.
  • In geval van ziekte of verhindering van een (gast)docent plannen we in overleg een andere datum in.

Fotografie en video-opnames

Tijdens cursussen en clinics kunnen foto’s en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden. Bijvoorbeeld voor een folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen of social media. Als je hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat Songwriterschool er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke kenbaar maken of je al dan niet op de foto wilt.

Aansprakelijkheid

Songwriterschool is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van deelnemers.

Voorbehoud

Aan eventuele fouten in publiciteitsmateriaal zijn geen rechten te ontlenen.

Telefoon

+31 6 51161323

Instagram